Контрол на Стоки

Членства

СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ И ПРОДУКТИ

Балтик Контрол България извършва контрол на зърно, зърнопродукти, фуражи и фуражни суровини, маслодайни семена и растителни масла, ориз и варива, както и продукция от хранително – вкусовата промишленост, в съответствие с изискванията на GAFTA, FOSFA, европейски и международни стандарти.


НЕФТОПРОДУКТИ И МИНЕРАЛНИ МАСЛА

Балтик Контрол България предлага утвърдени методи за контрол, средства за верификации, техники за измерване, вземане и формиране на проби с цел намаляване на загубите и за избягване на замърсяванията, за да се отговори на екологични изисквания.


МЕТАЛИ И МИНЕРАЛИ

Балтик Контрол България предлага на своите клиенти, контрол и вземане на проби от метали, метални отпадъци (скрап), стомана и стоманени продукти, руди и въглища, торове и химикали, в съответствие с действащите правила и регулации.


ИНДУСТРИАЛНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ

Всички производители и доставчици на индустриални и потребителски стоки, трябва да изпълняват непрекъснато увеличаващите се изисквания, свързани с качеството и безопасните условия на труд.

За да се отговори на тези изисквания, Балтик Контрол България предлага широк обхват от услуги за производители и търговци, с цел намаляване на риска, подобряване на ефективността и да се гарантира съответствие на стоките в цялата търговска верига с договорните изисквания, 


ИНСПЕКЦИИ ЗА ПРАВИТЕЛСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ

Baltic Control® е международно призната и одобрена компания от множество правителства и институционални организации, подкрепящи и подпомагащи организации, неправителствени организации и на ЕС.


Контакти

Балтик Контрол България ООД

Адрес: София 1505, ул. Черковна № 38, вх. А, офис А1

моб.: + 359 899 85 41 98
тел.: + 359 2 943 70 25
факс: + 359 2 418 72 35

е-mail: office@balticcontrol-bg.com

За нас ще е признание да Ви асистираме във Вашата дейност!