За Нас

Членства

Балтик Контрол България ООД

МЕЖДУНАРОДНА КОНТРОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЛАГОПРИЯТНА АЛТЕРНАТИВА В ОБЛАСТТА НА КОНТРОЛА НА СТОКИ, СЕРТИФИКАЦИЯ, ТЕСТВАНЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ

Член е на Групата Baltic Control® – Дания, действаща в целия свят чрез своите многобройни филиали, офиси и служители 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

Балтик Контрол България разполага с екип от висококвалифицирани специалисти и оперативни офиси, с възможност за извършване на контрол на всички български черноморски пристанища – Варна, Бургас, Балчик, дунавски пристанища – Свищов, Русе, Силистра, както и във вътрешността на страната.

Ние предлагаме надеждни услуги и гъвкавост на нашите клиенти, при изпълнението на множество различни услуги. Предоставените от нас качествени и независими услуги с бързина, коректност и професионализъм подпомагат клиентите ни за намаляване на риска и за вземане на правилни управленски решения.

Балтик Контрол България извършва дейности в областта на контрола на стоки, сертификация, тестване и верификация, контрол на стокови депозити, мониторинг, техническа оценка на складове за годност за съхранение на стоки, морски инспекции и проучвания, разследване на искове и аварийни констатации.

Групата Baltic Control® е много добре представена в европейските и скандинавски страни, има широко присъствие на африканския, азиатския континент и в Средния Изток. Оперира чрез своите многобройни филиали и офиси, най-големите от които са в Турция, Ливан, Сирия, Йемен, Саудитска Арабия и ОАЕ, Южна и Северна Америка, Русия, Беларус, Украйна, Молдова, Грузия, Армения, Естония, Латвия, Литва, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан. Виж повече.

Групата Baltic Control® , както и Балтик Контрол България е сертифициран член на TIC (Международна асоциация, представляваща независими компании за изпитване, инспекции и сертифициране).

Балтик Контрол България е член на GAFTA – Международна асоциация на търговците на зърно и фуражи и на FOSFA – Международна федерация на асоциациите за масла, маслодайни семена и мазнини, има сертифицирана система за управление на качеството в съответствие на международния стандарт EN ISO 9001:2015 и лаборатория, която е одобрена от GAFTA за изпитване на селскостопански стоки, варива, ориз и фуражни суровини.

Издадените от Балтик Контрол България сертификати са признати от международните търговски и финансови среди в целия свят. С тях клиентите ни могат да си обезпечат сигурни и надежди плащания, да ги използват при застраховки и оценка на активи.

Контакти

Балтик Контрол България ООД

Адрес: София 1505, ул. Черковна № 38, вх. А, офис А1

моб.: + 359 899 85 41 98
тел.: + 359 2 943 70 25
факс: + 359 2 418 72 35

е-mail: office@balticcontrol-bg.com

За нас ще е признание да Ви асистираме във Вашата дейност!