Индустриални и Потребителски Стоки

Членства

Всички производители и доставчици на индустриални и потребителски стоки, трябва да изпълняват непрекъснато увеличаващите се изисквания, свързани с качеството и безопасните условия на труд.

За да се отговори на тези изисквания, Балтик Контрол България предлага широк обхват от услуги за производители и търговци, с цел намаляване на риска, подобряване на ефективността и да се гарантира съответствие на стоките в цялата търговска верига с договорните изисквания, които включват:

✓ Проверка на стоките преди производство, по време на и след тяхното производство, верификация на качеството на суровините и продуктите; контрол на измерванията и визуална оценка;

✓ Предварителна инспекция по документи и на самата стока за съответствие на опаковка, маркировка, проверка на етикетите на стоките, дати на производство, серийни номера, срок на годност (ако такива данни са посочени), опаковъчни листи, сертификати на доставчика и съответствието им с договорните спецификации;

Обхватът на контролните услуги на Балтик Контрол България е в зависимост от естеството и спецификата на храните и напитките от хранително-вкусовата промишленост, и стоките от леката промишленост – материали и компоненти, включително полуготови продукти, механични и електрически елементи, за да се постигне съответствие за качество, безопасност и екологичност.

Контакти

Балтик Контрол България ООД

Адрес: София 1505, ул. Черковна № 38, вх. А, офис А1

моб.: + 359 899 85 41 98
тел.: + 359 2 943 70 25
факс: + 359 2 418 72 35

е-mail: office@balticcontrol-bg.com

За нас ще е признание да Ви асистираме във Вашата дейност!