Селскостопански Стоки и Продукти

Членства

Балтик Контрол България извършва контрол на количество, качество и вземане на проби на: зърно, зърнопродукти, фуражи и фуражни суровини, маслодайни семена, растителни масла, ориз и варива, както и продукция от хранително – вкусовата промишленост, в съответствие с изискванията на GAFTA, FOSFA, европейски и международни стандарти.

С цел комплексно и качествено обслужване на нашите клиенти създадохме GAFTA акредитирана лаборатория за изпитване на зърнено-житни, зърнено-бобови и фуражни суровини. Виж повече

Балтик Контрол България извършва контрол на претеглянето съгласно GAFTA 123, вземане на проби съгласно GAFTA 124, експресни анализи на място, лабораторни анализи при внос/ износ на всички български дунавски и черноморски пристанища, както и при предварително складиране и движение на складови наличности във вътрешността на страната и / или в пристанищни складове.

Балтик Контрол България предлага и извършва още:

✓ Контрол на рафинирана/ нерафинирана захар – количество, вземане на проби и анализи. Baltic Control® е асоцииран член на SAL – Захарната Асоциация в Лондон.

✓ Контрол на складови депозити – контрол и/ или управление на стокови наличности, където заложената стока е гаранция за финансова сигурност на търговския кредит (Collateral management) и мониторинг;

✓ Фумигация и контрол на вредители – фумигация на товари „in transit“ (по време на пътуване); фумигация на складирани стоки в силози и складове, вентилация и измерване на газ в съответствие с националното и международно законодателство, както и международните стандарти за качество и безопасност;

При допълнителни договорни изисквания и съгласно условията на IMO (International Maritime Organization), Балтик Контрол България извършва:

✓ Драфт сървей, улидж, бункер сървей, воден тест на корабни капаци;

✓ Пломбиране на корабни хамбари;

✓ Проверка на възрастта и флага на плавателния съд.

Групата Baltic Control® извършва инспекции / услуги по целия свят. Виж повече.

Контакти

Балтик Контрол България ООД

Адрес: София 1505, ул. Черковна № 38, вх. А, офис А1

моб.: + 359 899 85 41 98
тел.: + 359 2 943 70 25
факс: + 359 2 418 72 35

е-mail: office@balticcontrol-bg.com

За нас ще е признание да Ви асистираме във Вашата дейност!